Vi skapar hållbara affärer

Bli en del av det

cirkulära kretsloppet

Tillsammans med PS Auction har vi tagit fram ett verktyg så att ni som återförsäljare enkelt kan auktionera ut produkter som ni av en eller annan anledningen inte kan, eller vill sälja via era vanliga kanaler.

TILL VÅR ANNONSPORTAL